BEATA WUS

psychoterapeutka,
terapeutka uzależnień

+48 607 666 086

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką humanistyczną oraz certyfikowaną terapeutką uzależnień. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Humanistycznej przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Odbyłam wiele kursów i szkoleń, chociażby szkolenia z Psychosyntezy, czy Modelu Transpersonalnego – systemów, które w pracy terapeutycznej uwzględniają aspekt poszukiwania sensu ludzkiej egzystencji, wartości wyższych i duchowego poziomu życia. Obecnie jestem w trakcie trzyletniego szkolenia z terapii traumy metodą Somatic Experiencing w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. SE jest psychofizjologiczną metodą pozwalającą uleczyć objawy traumy oraz poradzić sobie z chronicznym stresem poprzez dotarcie do zablokowanej w ciele energii i uwolnienia jej, co przeciwdziała wystąpieniu stresu pourazowego oraz go rozładowuje.

 

Od wielu lat pomagam osobom przeżywającym szeroko rozumiane kryzysy życiowe, doświadczającym trudności w relacjach i osobom uzależnionym. Pracuję też z parami w podejściu EFT (Emotion Focused Therapy), podejściu, które pozwala parze spotkać się na głębszym, emocjonalnym poziomie, rozpoznać swoje czułe miejsca i potrzeby, by wreszcie przywrócić nadszarpniętą więź i poczucie bezpieczeństwa w związku.

 

Idąc za Carlem Rogersem, twórcą psychoterapii skoncentrowanej na kliencie, wierzę, że „ludzie przyjmują z reguły pozytywny kierunek rozwoju”. Wystarczy zapewnić im optymalne warunki, a rozkwitają, niczym rośliny w żyznej glebie. Warunki te zaś mogą być zapewnione w momencie, kiedy uda mi się zobaczyć drugiego człowieka w sposób holistyczny, jako kompletną całość w obszarze fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Tylko wtedy może nastąpić integracja tego, co owej integracji wymaga i wprowadzenie harmonii do wszystkich sfer ludzkiego funkcjonowania. To wszystko zaś odbywa się w bezpiecznej i pełnej akceptacji atmosferze, jaką oferuje spotkanie klienta z terapeutą.

 

W życiu hołduję filozofii „slow life”, świadomej i uważnej egzystencji w rytmie dostosowanym do własnych potrzeb. Medytuję, uprawiam jogę i slow jogging, nieustannie poszerzam repertuar osobistych źródeł zasilania.