ADRIANNA BOJARSKA

psycholożka,
psychoterapeutka

+48 511 038 050

Formy pomocy:
psychoterapia indywidualna dorosłych

 

Nurt:
psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa

 

Edukacja i kursy (wybrane):

 • Szkoła Psychoterapii Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej “INTRA”,
 • Psychologia, studia magisterskie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Focusing – spotkanie z krytykiem wewnętrznym (Claude Missiaen)
 • Jak być terapeutką LGBT+ friendly? (Dominik Haak),
 • Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych (prof. Andrzej Cechnicki),
 • Mindfulness Based Stress Reduction.

 

Doświadczenie (wybrane):

 • Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • IN-MED Gabinet Psychoterapeutyczny i Psychiatryczny Paweł Sala
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, WTPLiO,
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Fundacja “Druga Strona Lustra” – warsztaty na dziecięcych i młodzieżowych oddziałach szpitali psychiatrycznych w Warszawie.

 

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów emocjonalnych, mierzącymi się z poczuciem niskiej wartości czy trudnościami w relacjach. Ważne miejsce w mojej pracy zajmuje pomoc osobom cierpiącym z powodu lęków, zmagających się z depresją czy doświadczeniem psychozy. Wspieram nastolatków w rozumieniu siebie i swoich emocji. Zakres moich zainteresowań zawodowych obejmuje też kontakt z ciałem, w myśl widzenia człowieka, jako całości. Psychoterapia to dla mnie przestrzeń, w której możliwe staje się rozwinięcie relacji, która wspiera proces zdrowienia i wewnętrznego rozwoju.
Poza człowiekiem, ciekawi i fascynuje mnie różnorodność świata. Lubię możliwości miasta, choć najlepiej odpoczywam w naturze.